หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน 3 2 12/12/2562 12/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 1 1 12/12/2562 12/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 1 1 12/12/2562 12/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน 2 2 12/12/2562 12/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล M.R.Chatu Mongol Sonakul รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน Minister of Labour 1 1 12/12/2562 12/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้ตรวจราชการกรม jpg นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการกรม 7 4 04/12/2562 12/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้ตรวจราชการกรม jpeg นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรม 281 161 01/06/2561 26/02/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้ตรวจราชการกรม jpeg นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรม 154 115 01/06/2561 ดาวน์โหลด
รูปผู้ตรวจราชการกรม jpeg นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรม 144 101 01/06/2561 ดาวน์โหลด
รูปผู้ตรวจราชการกรม jpeg นายวิชัย ผิวสอาด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 188 139 01/06/2561 25/07/2562 ดาวน์โหลด
แนวทางการขอความเห็นชอบจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในหน่วยงาน pdf เอกสารแนบ 3.4 476 458 08/10/2558 ดาวน์โหลด
แนวทางการขอความเห็นชอบจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในหน่วยงาน pdf เอกสารแนบ 3.3 364 350 08/10/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 16 รายการ