หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.กระบี่ เร่งสร้างมาตรฐานแรงงานไทย ทดสอบฯ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ (สนพ.กระบี่) ได้มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ให้กับนักศึกษาพนักงานผู้ช่วยพยาบาลโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ แบ่งกลุ่มให้เข้าทดสอบภาคความรู้ผ่านระบบ E-testing  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ และสอบภาคปฏิบัติ ณ โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์  กระบี่  ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบฯ มีความพร้อมและตั้งใจในการทดสอบเป็นอย่างยิ่ง เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของตนเอง และเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือตนเองในการประกอบอาชีพต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 12/06/2562