หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สพร. 21 ภูเก็ต ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิก

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

(11 กรกฎาคม 2561) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต (สพร. 21 ภูเก็ต) โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 1. (ภาคความสามารถ)จำนวน 12 คนให้กับพนักงานบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ณ โรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยเผาขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต


ว้นที่ข่าว : 11/07/2561