ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม 

ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี

แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ - ๖๔๓ - ๔๙๗๙

โทรศัพท์ภายใน ๒๑๒/๒๒๑