ลิงค์บริการต่างๆ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารดาวน์โหลด
Login Formค้นหาข้อมูล
ผู้เยี่ยมชม
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 560650
Home หนังสือมอบอำนาจ
ร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนไทย ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่10 ทั้ง 21 สาขา ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 1
 • 2
 • 3

ร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงาน

ร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนายชัชวาล บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง ได้ลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาช่างเครื่องจักกลหนัก รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 29 ก.ย. 2014 Hits:32 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กพร. พัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วย SMEs ลดต้นทุนกว่าพันล้า

กพร. พัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วย SMEs ลดต้นทุนกว่าพันล้านบาท

1,682 ล้านบาท เป็นยอดตัวเลขที่ “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ”ลดต้นทุนการผลิตให้กับสถานประกอบกิจการ SMEs จำนวน 200 แห่งทั่วประเทศ จากการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 20,000 คน   Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 26 ก.ย. 2014 Hits:57 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กพร.ฝึกอบรมคนครัวบนเรือ

กพร.ฝึกอบรมคนครัวบนเรือ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)การเปิดฝึกอบรม “หลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ”ซึ่งเป็นการฝึกอบรมระหว่างกรมฯกับโรงเรียนการเรือไทยที่ฝึกให้กับคนครัวบนเรือที่ต้องผ่านเกณฑ์อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทะเล 2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คนณโรงเรียนการเรียนยิ่งเจริญ กรุงเทพมหานคร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 19 ก.ย. 2014 Hits:104 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การสัมมนาระหว่างประเทศ

การสัมมนาระหว่างประเทศ

นายนคร ศิลปอาชาอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการเปิดสัมมนาการประชุมด้านยุทธศาสตร์การจ้างงานและการพัฒนาฝีมือแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 6 หรือ“The 6th Expert Meeting of the Employment and Skills Strategies in Southeast Asia”ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานและการแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชนในภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรมเซ็นจูรีพาร์คกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 19 ก.ย. 2014 Hits:80 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประชุมคณะทำงาน

ประชุมคณะทำงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดการประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถานพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ซึ่งจะเป็นสถาบันหลักในการพัฒนากำลังแรงในสาขานี้ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน ดินแดง กรุงเทพมหานคร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 19 ก.ย. 2014 Hits:43 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พัฒนากำลังแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน

พัฒนากำลังแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการสัมมนา “สรุปผลโครงการสร้างทักษะฝีมือแรงงาน/วิชาชีพให้ประเทศเพื่อนบ้านลาว กัมพูชา เมียนมา” เพื่อพัฒนากำลังแรงงานตามแนวชายแดนและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 11 ก.ย. 2014 Hits:116 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวภูมิภาค
 • 1
 • 2
 • 3

สพภ. 1 สมุทรปราการ ยกระดับฝีมือ การติดตั้งระบบท่อพีพีอาร์ในอาคาร

สพภ. 1 สมุทรปราการ ยกระดับฝีมือ การติดตั้งระบบท่อพีพีอาร์ในอาคาร

นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ (สพภ.1สมุทรปราการ) เป็นประธานเปิด โครงการความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างประปา ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด ในหลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งระบบท่อพีพีอาร์ในอาคาร รุ่นที่ 2 ระยะเวลาการฝึกอบรม 7 ชั่วโมง ให้กับกำลังแรงงาน ณ งานฝึกก่อสร้างและอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 01 ต.ค. 2014 Hits:12

ศพจ.หนองบัวลำภูพัฒนาทีมงาน

ศพจ.หนองบัวลำภูพัฒนาทีมงาน

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู (ศพจ. หนองบัวลำภู) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรม “โครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นเลิศขององค์กร” ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาดูงานการประกันคุณภาพศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 23 ก.ย. 2014 Hits:74

สพภ.7 อุบลราชธานี สรุปผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง

สพภ.7 อุบลราชธานี สรุปผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง

นายเสริมไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่นายจ้างและสถานประกอบกิจการ เพื่อลดการสูญเสียด้านการผลิตที่ไม่จำเป็นลง โดยมีสถานประกอบกิจการในเขตพื้นอีสานตอนล่างเข้าร่วมโครงจำนวน 6 แห่ง โดยมีนายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7อุบลราชธานี (สพภ. 7อุบลราชธานี)กล่าวรายงานพร้อมกับได้รับเกียรติจากนายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรยายผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ ปี 2557และแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในปี 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อ.เมืองจ.อุบลราชธานี Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 19 ก.ย. 2014 Hits:48

ดูงานสพภ. 1 สมุทรปราการ

ดูงานสพภ. 1 สมุทรปราการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้พาคณะผู้แทนนานาชาติที่ร่วมประชุมด้านยุทธศาสตร์การจ้างงานและการพัฒนาฝีมือแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 6 ศึกษาดูงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ (สพภ. 1 สมุทรปราการ) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศไทย Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 19 ก.ย. 2014 Hits:31

สพภ. 12 สงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สพภ. 12 สงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา (สพภ.12 สงขลา) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ ซึ่งที่ปรึกษาโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามกรอบงวดงานที่ 3 (Final Report) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ผู้เขาร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมจำนวน50 คน และหลังจากนั้นได้นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และบริษัทวนาวัฒน์วัสดุ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจการทั้งสองแห่งมีความประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมโครงการนี้ ทางบริษัทได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่เข้าร่วมโครงการ Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 12 ก.ย. 2014 Hits:62

สพภ. 12 สงขลา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 5 สาขาอาชีพ

สพภ. 12 สงขลา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 5 สาขาอาชีพ

นางชญาดา สกุลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างสีรถยนต์ ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) รวมผู้เข้ารับการทดสอบฯ ทั้งสิ้น 83 คน ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา  Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 10 ก.ย. 2014 Hits:83

ข่าวฝึกอบรม - ฝึกอาชีพ
 • 1
 • 2

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครฝึกอบรม คอมพิวเตอร์

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครฝึกอบรม คอมพิวเตอร์

1. หลักสูตร คอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 เดือน

2. หลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D 6 เดือน

สำหรับคนพิการ ทางการเคลื่อนไหว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 กันยายน 2557

เอกสารดาวน์โหลด

1.รายละเอียดการรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

2.ใบสมัครโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

Read more

krankan Comments 04 ก.ย. 2014 Hits:159

รับจำนวนจำกัด เชิญอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เชิญอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
จะดำเนินโครงการประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สนใจสมัคร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่.

รายละเอียดการฝึกอบรม
ใบสมัครเข้ารับการฝึก..


เนื้อหาการฝึกอบรม
การสร้างเว็บไซน์ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Joomla Virtuemart
ให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ ผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์
การสร้างรายการสินค้า การแทรกรูปภาพสินค้า การสร้างบทความ การจัดวางสินค้า
การจัดโปรโมชั่น การตั้งราคาสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การชำระเงินค่าสินค้า
การตรวจสอบคลังสินค้า เป็นต้น

รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 จำนวน 20 คน
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณพิษณุพงษ์ พุ่มมะรินทร์
มือถือ. 088-2439829
อีเมล. pp221100@gmail.com
โทรสาร. 02-315-3808


รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2557 จำนวน 20 คน
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณเจษฎา พลายชุมพล
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
มือถือ. 081-900-2482 , 086-999-8370
อีเมล. dsd2482@yahoo.com
โทรสาร. 02-595-4045


รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 จำนวน 20 คน
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณนพพร มานะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
มือถือ. 084-560-8870
อีเมล. nopporns072@gmail.com
โทรสาร. 02-390-2212 , 02-391-1007


ฟรี ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ฟรี ค่าอาหารกลางวัน
ฟรี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฟรี ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
ฟรี ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

หมายเหตุ
ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word เป็นต้น

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
2.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 แผ่น

สนใจสมัคร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่.

 

รายละเอียดการฝึกอบรม
ใบสมัครเข้ารับการฝึก..

Read more

papon Comments 28 เม.ย. 2014 Hits:3818

กำหนดการประชุม พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก

กำหนดการประชุม
พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ในวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

ใบปะหน้า

กำหนดการ
แบบตอบรับ
ร่างแผน

 

Read more

krankan Comments 27 ก.พ. 2014 Hits:941

ประกวดราคา - สอบราคา
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําปี 2558 โดยวิธีกรณีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําปี 2558 โดยวิธีกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

ฝ่ายพัสดุ Comments Hits:6

ราคากลางจัดจ้างผลิตสื่อการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2557 โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตสื่อการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2557 โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

ฝ่ายพัสดุ Comments Hits:5

ราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์โดยวิธีกรณีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

ฝ่ายพัสดุ Comments Hits:9

ราคากลางจัดพิมพ์หนังสือภาษาคําต่อคํา โดยวิธีกรณีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดพิมพ์หนังสือภาษาคําต่อคํา โดยวิธีกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments Hits:17

ราคากลางจัดจ้างเหมาทําความสะอาดและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจําปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาทําความสะอาดและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจําปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments Hits:13

ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Asean Community:AC)โดยวิธีตกลง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Asean Community:AC) โดยวิธีตกลง

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments Hits:22

ราคากลางจัดจ้างดําเนินการจัดส่งคณะเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 เพิ่มเติมจํานวน 4 ราย โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างดําเนินการจัดส่งคณะเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 เพิ่มเติมจํานวน 4 ราย โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments Hits:23

ราคากลางจ้างดําเนินการโครงการพัฒนาและทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจ้างดําเนินการโครงการพัฒนาและทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments Hits:37

ราคากลางจ้างดำเนินโครงการทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสถานประกอบกิจการ โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจ้างดำเนินการโครงการทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสถานประกอบกิจการ  โดยวิธีพิเศษ
 
ดาวน์โหลด
Read more

papon Comments Hits:31

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ครั้งที่ 2)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอลงประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2)
ตามระเบียบของสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 17 - 22 กันยายน 2557
ดาวน์โหลด
Read more

papon Comments Hits:27

ราคากลางจัดจ้างตัดชุดแต่งกายสำหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างตัดชุดแต่งกายสำหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10  โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด
ราคากลาง

Read more

papon Comments Hits:38

ราคากลางจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์  โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด
ราคากลาง

Read more

papon Comments Hits:29

ราคากลางจัดจ้างตัดชุดแต่งกายสำหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษ

ราคากลางจัดจ้างตัดชุดแต่งกายสำหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างตัดชุดแต่งกายสำหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10  โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด
ราคากลาง

Read more

krankan Comments Hits:23

ราคากลางจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ

ราคากลางจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์  โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด
ราคากลาง

Read more

krankan Comments Hits:29

ราคากลางจัดจ้างขนส่งลังเครื่องมือไปและกลับงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างขนส่งลังเครื่องมือไปและกลับงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments Hits:25

ข่าวประกาศ
Prev Next Page:

มาตราการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตราการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

เอกสารดาวน์โหลด

Read more

krankan Comments 29 ส.ค. 2014 Hits:75

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ

การเสนอข้อคิดเห็น และเสนอแนะมาตรการรองรับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

Comments 04 ม.ค. 2013 Hits:4330

Details for หนังสือมอบอำนาจ
PropertyValue
Nameหนังสือมอบอำนาจ
Description
Filenameassign_right.doc
Filesize55.5 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmin
Created On: 05/09/2006 11:38
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits32646 Hits
Last updated on 05/09/2006 11:38
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum
ตราฉลองพระชันษา
ป้ายโฆษณา
อธิบดีกรม
ป้ายโฆษณา
เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์