ลิงค์บริการต่างๆ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Login Formค้นหาข้อมูล
ผู้เยี่ยมชม
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 504932
Home หนังสือมอบอำนาจ
“เชิญชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 จำนวน 24 สาขาอาชีพ การแสดงนิทรรศการ ร่วมรับฟังปาฐกถาจากบุคคลชั้นนำ การแนะแนวอาชีพและการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2557 ณ ฮอลล์ 2 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามเพิ่มเติม 0 2245 4035”       ดาวน์โหลดท้ายกระดาษ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้ ทีนี่
ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 1
 • 2
 • 3

ร่วมบันทึกเทป

ร่วมบันทึกเทป

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวง ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 82 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานค Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 30 ก.ค. 2014 Hits:29 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สัมมนาการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

สัมมนาการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการสัมมนา “การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน กรุงเทพมหานคร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 23 ก.ค. 2014 Hits:98 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรมฯ ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตท่อและข้อต่อพีวีซีของบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด ณ จังหวัสระบุรี เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างและช่างประปา Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 21 ก.ค. 2014 Hits:104 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ชาวกพร. ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน

ชาวกพร. ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)ร่วมกิจกรรม “สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน” ด้วยการออกบูทนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย นวดแผนไทย รับสมัครฝึกอาชีพ จัดแข่งขันทำดอกไม้ ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สาธิตการฝึกอาชีพอิสระ ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 16 ก.ค. 2014 Hits:127 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ร่วมกันพัฒนาช่างประปา

ร่วมกันพัฒนาช่างประปา

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายธีรัตถ์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาช่างประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 08 ก.ค. 2014 Hits:138 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สร้างวิทยากรต้นแบบ

สร้างวิทยากรต้นแบบ

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิด “โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมฯ ให้เป็นวิทยากรต้นแบบในการออกแบหลักสูตรที่อิงสมรรถนะ (Competence Based) สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการและตลาดแรงงานแรงงาน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร   Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 04 ก.ค. 2014 Hits:220 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวภูมิภาค
 • 1
 • 2
 • 3

สพภ. 3 ชลบุรี มอบวุฒิบัตรให้แก่คนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

สพภ. 3 ชลบุรี มอบวุฒิบัตรให้แก่คนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

นายจำเนียร ขาวจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี (สพภ. 3 ชลบุรี) เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้แก่คนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารในสำนักงานและเพื่อธุรกิจการค้า (ระยะเวลาฝึกอบรม 60ชั่วโมง) ตาม “โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการเพื่อรองรับการจ้างงาน” เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการให้มีความสามารถเข้าทำงานตรงกับความต้องการของตลาดแรงานและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบกิจการ ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 01 ส.ค. 2014 Hits:8

ศพจ.นนทบุรี ฝึกอาชีพให้คนพิการ

ศพจ.นนทบุรี ฝึกอาชีพให้คนพิการ

นางจริยาพร สุวรรณมงคล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการเพื่อรองรับการจ้างงาน” สาขาการเย็บเครื่องหนัง ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและต่อยอดเป็นอาชีพอิสระได้ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2557 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)จังหวัดนนทบุรี Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 01 ส.ค. 2014 Hits:10

ศพจ.หนองบัวลำภู เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์

ศพจ.หนองบัวลำภู เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู(ศพจ.หนองบัวลำภู)เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 โดยทดสอบให้กับลูกจ้างของสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป จำนวน 16 คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 31 ก.ค. 2014 Hits:23

ศพจ. ร้อยเอ็ด เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ช่างกิออิฐฉาบปูน

ศพจ. ร้อยเอ็ด เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ช่างกิออิฐฉาบปูน

นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด (ศพจ.ร้อยเอ็ด) เปิดโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทปูนซีเมนท์นครหลวง จำกัด ในการฝึกอบรมหลักสูตร ช่างกิออิฐฉาบปูน ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสร้างความปรองดอง คืนความสุขให้กับพี่น้อง ประชาชน ตามนโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 29 ก.ค. 2014 Hits:31

ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างจังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต

ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างจังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต

นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกันตามโครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างจังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านในระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยมีท่านนัน สิดสานุภาพ หัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสะหวันนะเขตและคณะ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสร้อยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 25 ก.ค. 2014 Hits:180

ศพจ.หนองบัวลำภูสาขาการทำขนมไทยเพื่อความปรองดอง

ศพจ.หนองบัวลำภูสาขาการทำขนมไทยเพื่อความปรองดอง

นายชัยชนะ  เดชแพ  ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู (ศพจ.หนองบัวลำภู) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทยเพื่อความปรองดอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 76 คน ณ เทศบาลตำบลนาแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 25 ก.ค. 2014 Hits:52

ข่าวฝึกอบรม - ฝึกอาชีพ
 • 1
 • 2

รับจำนวนจำกัด เชิญอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เชิญอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
จะดำเนินโครงการประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สนใจสมัคร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่.

รายละเอียดการฝึกอบรม
ใบสมัครเข้ารับการฝึก..


เนื้อหาการฝึกอบรม
การสร้างเว็บไซน์ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Joomla Virtuemart
ให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ ผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์
การสร้างรายการสินค้า การแทรกรูปภาพสินค้า การสร้างบทความ การจัดวางสินค้า
การจัดโปรโมชั่น การตั้งราคาสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การชำระเงินค่าสินค้า
การตรวจสอบคลังสินค้า เป็นต้น

รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 จำนวน 20 คน
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณพิษณุพงษ์ พุ่มมะรินทร์
มือถือ. 088-2439829
อีเมล. pp221100@gmail.com
โทรสาร. 02-315-3808


รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2557 จำนวน 20 คน
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณเจษฎา พลายชุมพล
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
มือถือ. 081-900-2482 , 086-999-8370
อีเมล. dsd2482@yahoo.com
โทรสาร. 02-595-4045


รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 จำนวน 20 คน
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณนพพร มานะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
มือถือ. 084-560-8870
อีเมล. nopporns072@gmail.com
โทรสาร. 02-390-2212 , 02-391-1007


ฟรี ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ฟรี ค่าอาหารกลางวัน
ฟรี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฟรี ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
ฟรี ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

หมายเหตุ
ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word เป็นต้น

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
2.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 แผ่น

สนใจสมัคร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่.

 

รายละเอียดการฝึกอบรม
ใบสมัครเข้ารับการฝึก..

Read more

papon Comments 28 เม.ย. 2014 Hits:3440

กำหนดการประชุม พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก

กำหนดการประชุม
พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ในวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

ใบปะหน้า

กำหนดการ
แบบตอบรับ
ร่างแผน

 

Read more

krankan Comments 27 ก.พ. 2014 Hits:764

ประกวดราคา - สอบราคา
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

สอบราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือเอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือเอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จํานวน 4 ภาษา ในวงเงิน 216,000 บาท กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 01 ส.ค. 2014 Hits:2

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องฝึกอบรม รองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และ ร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สำหรับห้องฝึกอบรม รองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามระเบียบของสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ถึง 5 สิงหาคม 2557 
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และ ร่างเอกสารการประกวดราคา
ราคากลาง

Read more

krankan Comments 31 ก.ค. 2014 Hits:7

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุม และห้องน้ําอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุม

และห้องน้ําอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙)

 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวด ราคาฯ

ในราคาชุดละ 3,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2557

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบล่วงหน้าและเกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอราคาอันเป็นประโยชน์สูง

สุดแก่ทางราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง 1

ราคากลาง 2

Read more

papon Comments 30 ก.ค. 2014 Hits:16

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ ในวงเงิน 296,300 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557  กำหนดเปิดซองวันที่ 6 สิงหาคม 2557  ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่  ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคา
ราคากลาง

Read more

papon Comments 25 ก.ค. 2014 Hits:19

สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 (World Skills ASEAN Hanoi 2014)

สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 (World Skills ASEAN Hanoi 2014)    

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 (World Skills ASEAN Hanoi 2014) ในวงเงิน 1,680,205.15 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 กำหนดเปิดซองวันที่ 24 กรกฎาคม 2557  ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

ดาวน์โหลด 
ประกาศสอบราคา
ราคากลาง

Read more

krankan Comments 10 ก.ค. 2014 Hits:75

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอลงประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
ตามระเบียบของสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2557

ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา 1 2 3
ราคากลาง

Read more

krankan Comments 10 ก.ค. 2014 Hits:67

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมและห้องน้ำอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมและห้องน้ำอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอลงประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
ตามระเบียบของสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2557
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
ราคากลาง

Read more

papon Comments 07 ก.ค. 2014 Hits:50

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีพิเศษ

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด
ราคากลาง

Read more

krankan Comments 26 มิ.ย. 2014 Hits:101

ราคากลางจัดจ้างทําเสื้อแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย (เสื้อหม้อห้อม) โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างทําเสื้อแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย (เสื้อหม้อห้อม)โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments 25 มิ.ย. 2014 Hits:88

ราคากลางจ้างออกแบบและจัดทำสมุดประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ โดยวิธีกรณีพิเศษ

ราคากลางจ้างออกแบบและจัดทำสมุดประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ โดยวิธีกรณีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจ้างออกแบบและจัดทำสมุดประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ
โดยวิธีกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลด
ราคากลาง

Read more

krankan Comments 23 มิ.ย. 2014 Hits:83

ราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วุฒิบัตรการฝึกอบรม โดยวิธีกรณีพิเศษ

ราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วุฒิบัตรการฝึกอบรม โดยวิธีกรณีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วุฒิบัตรการฝึกอบรม
โดยวิธีกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลด
ราคากลาง

Read more

krankan Comments 23 มิ.ย. 2014 Hits:81

ราคากลางจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องควบคุมไฟฟ้าหลักโดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องควบคุมไฟฟ้าหลักโดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments 10 มิ.ย. 2014 Hits:174

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ในวงเงิน 290,000 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557  กำหนดเปิดซองวันที่ 17 มิถุนายน 2557  ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา
ราคากลาง

Read more

papon Comments 03 มิ.ย. 2014 Hits:149

ราคากลางโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการฝึกเทคโนโลยีชั้นสูง โดยวิธีกรณีพิเศษ

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการฝึก หลักสูตรการฝึกเทคโนโลยีชั้นสูง โดยวิธีกรณีพิเศษ
 
ดาวน์โหลด
 

 

Read more

papon Comments 02 มิ.ย. 2014 Hits:183

ราคากลางโครงการค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาแรงงานสตรีตามกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางโครงการค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาแรงงานสตรีตามกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) โดยวิธีตกลง
 
ดาวน์โหลด
 
Read more

papon Comments 02 มิ.ย. 2014 Hits:137

ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างองค์ กร (Organization Structure) และกำหนดแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และกำหนดแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีคัดเลือก


ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments 02 มิ.ย. 2014 Hits:153

ข่าวประกาศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ

การเสนอข้อคิดเห็น และเสนอแนะมาตรการรองรับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

Comments 04 ม.ค. 2013 Hits:3982

Details for หนังสือมอบอำนาจ
PropertyValue
Nameหนังสือมอบอำนาจ
Description
Filenameassign_right.doc
Filesize55.5 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmin
Created On: 05/09/2006 11:38
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits32502 Hits
Last updated on 05/09/2006 11:38
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum
ตราฉลองพระชันษา
ป้ายโฆษณา
อธิบดีกรม
ป้ายโฆษณา
เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์