ลิงค์บริการต่างๆ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Login Formค้นหาข้อมูล
ผู้เยี่ยมชม
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 552312
Home
ร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนไทย ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่10 ทั้ง 21 สาขา ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 1
 • 2
 • 3

กพร.ฝึกอบรมคนครัวบนเรือ

กพร.ฝึกอบรมคนครัวบนเรือ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)การเปิดฝึกอบรม “หลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ”ซึ่งเป็นการฝึกอบรมระหว่างกรมฯกับสมาคมเจ้าของเรือไทยที่ฝึกให้กับคนครัวบนเรือที่ต้องผ่านเกณฑ์อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทะเล 2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คนณโรงเรียนการเรียนยิ่งเจริญ กรุงเทพมหานคร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 19 ก.ย. 2014 Hits:32 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การสัมมนาระหว่างประเทศ

การสัมมนาระหว่างประเทศ

นายนคร ศิลปอาชาอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการเปิดสัมมนาการประชุมด้านยุทธศาสตร์การจ้างงานและการพัฒนาฝีมือแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 6 หรือ“The 6th Expert Meeting of the Employment and Skills Strategies in Southeast Asia”ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานและการแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชนในภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรมเซ็นจูรีพาร์คกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 19 ก.ย. 2014 Hits:30 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประชุมคณะทำงาน

ประชุมคณะทำงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดการประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถานพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ซึ่งจะเป็นสถาบันหลักในการพัฒนากำลังแรงในสาขานี้ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน ดินแดง กรุงเทพมหานคร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 19 ก.ย. 2014 Hits:17 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พัฒนากำลังแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน

พัฒนากำลังแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการสัมมนา “สรุปผลโครงการสร้างทักษะฝีมือแรงงาน/วิชาชีพให้ประเทศเพื่อนบ้านลาว กัมพูชา เมียนมา” เพื่อพัฒนากำลังแรงงานตามแนวชายแดนและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 11 ก.ย. 2014 Hits:92 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กพร. จัดเต็มเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กพร. จัดเต็มเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดเต็มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 09 ก.ย. 2014 Hits:99 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ให้การต้อนรับ

ให้การต้อนรับ

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับอาสาสมัครจาก Korea International Cooperation (Koica) ซึ่งจะมาเป็นวิทยากรในการสอนหลักสูตรเบเกอรี่ ณ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 05 ก.ย. 2014 Hits:183 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวภูมิภาค
 • 1
 • 2
 • 3

สพภ.7 อุบลราชธานี สรุปผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง

สพภ.7 อุบลราชธานี สรุปผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง

นายเสริมไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่นายจ้างและสถานประกอบกิจการ เพื่อลดการสูญเสียด้านการผลิตที่ไม่จำเป็นลง โดยมีสถานประกอบกิจการในเขตพื้นอีสานตอนล่างเข้าร่วมโครงจำนวน 6 แห่ง โดยมีนายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7อุบลราชธานี (สพภ. 7อุบลราชธานี)กล่าวรายงานพร้อมกับได้รับเกียรติจากนายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรยายผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ ปี 2557และแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในปี 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อ.เมืองจ.อุบลราชธานี Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 19 ก.ย. 2014 Hits:12

ดูงานสพภ. 1 สมุทรปราการ

ดูงานสพภ. 1 สมุทรปราการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้พาคณะผู้แทนนานาชาติที่ร่วมประชุมด้านยุทธศาสตร์การจ้างงานและการพัฒนาฝีมือแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 6 ศึกษาดูงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ (สพภ. 1 สมุทรปราการ) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศไทย Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 19 ก.ย. 2014 Hits:19

สพภ. 12 สงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สพภ. 12 สงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา (สพภ.12 สงขลา) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ ซึ่งที่ปรึกษาโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามกรอบงวดงานที่ 3 (Final Report) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ผู้เขาร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมจำนวน50 คน และหลังจากนั้นได้นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และบริษัทวนาวัฒน์วัสดุ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจการทั้งสองแห่งมีความประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมโครงการนี้ ทางบริษัทได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่เข้าร่วมโครงการ Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 12 ก.ย. 2014 Hits:51

สพภ. 12 สงขลา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 5 สาขาอาชีพ

สพภ. 12 สงขลา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 5 สาขาอาชีพ

นางชญาดา สกุลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างสีรถยนต์ ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) รวมผู้เข้ารับการทดสอบฯ ทั้งสิ้น 83 คน ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา  Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 10 ก.ย. 2014 Hits:75

สพภ.1สมุทรปราการ ยกระดับฝีมือ ให้นักศึกษา ม. เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

สพภ.1สมุทรปราการ ยกระดับฝีมือ ให้นักศึกษา ม. เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ (สพภ.1สมุทรปราการ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างไม้ก่อสร้าง และสาขาช่างก่ออิฐ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ จำนวน 85 คน ทั้งสองหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ณ งานฝึกก่อสร้างและอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ. Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 10 ก.ย. 2014 Hits:37

ศพจ.หนองบัวลำภู ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

ศพจ.หนองบัวลำภู ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

               นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู (ศพจ.หนองบัวลำภู) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ1ให้กับกำลังแรงงานและประชาชนทั่วไปที่สนใจจำนวน 63คน ณ ห้องประชุมและอาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 09 ก.ย. 2014 Hits:41

ข่าวฝึกอบรม - ฝึกอาชีพ
 • 1
 • 2

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครฝึกอบรม คอมพิวเตอร์

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครฝึกอบรม คอมพิวเตอร์

1. หลักสูตร คอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 เดือน

2. หลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D 6 เดือน

สำหรับคนพิการ ทางการเคลื่อนไหว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 กันยายน 2557

เอกสารดาวน์โหลด

1.รายละเอียดการรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

2.ใบสมัครโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

Read more

krankan Comments 04 ก.ย. 2014 Hits:127

รับจำนวนจำกัด เชิญอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เชิญอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
จะดำเนินโครงการประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สนใจสมัคร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่.

รายละเอียดการฝึกอบรม
ใบสมัครเข้ารับการฝึก..


เนื้อหาการฝึกอบรม
การสร้างเว็บไซน์ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Joomla Virtuemart
ให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ ผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์
การสร้างรายการสินค้า การแทรกรูปภาพสินค้า การสร้างบทความ การจัดวางสินค้า
การจัดโปรโมชั่น การตั้งราคาสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การชำระเงินค่าสินค้า
การตรวจสอบคลังสินค้า เป็นต้น

รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 จำนวน 20 คน
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณพิษณุพงษ์ พุ่มมะรินทร์
มือถือ. 088-2439829
อีเมล. pp221100@gmail.com
โทรสาร. 02-315-3808


รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2557 จำนวน 20 คน
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณเจษฎา พลายชุมพล
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
มือถือ. 081-900-2482 , 086-999-8370
อีเมล. dsd2482@yahoo.com
โทรสาร. 02-595-4045


รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 จำนวน 20 คน
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณนพพร มานะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
มือถือ. 084-560-8870
อีเมล. nopporns072@gmail.com
โทรสาร. 02-390-2212 , 02-391-1007


ฟรี ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ฟรี ค่าอาหารกลางวัน
ฟรี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฟรี ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
ฟรี ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

หมายเหตุ
ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word เป็นต้น

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
2.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 แผ่น

สนใจสมัคร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่.

 

รายละเอียดการฝึกอบรม
ใบสมัครเข้ารับการฝึก..

Read more

papon Comments 28 เม.ย. 2014 Hits:3768

กำหนดการประชุม พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก

กำหนดการประชุม
พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ในวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

ใบปะหน้า

กำหนดการ
แบบตอบรับ
ร่างแผน

 

Read more

krankan Comments 27 ก.พ. 2014 Hits:932

ประกวดราคา - สอบราคา
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

ราคากลางจ้างดําเนินการโครงการพัฒนาและทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจ้างดําเนินการโครงการพัฒนาและทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments 17 ก.ย. 2014 Hits:20

ราคากลางจ้างดำเนินโครงการทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสถานประกอบกิจการ โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจ้างดำเนินการโครงการทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสถานประกอบกิจการ  โดยวิธีพิเศษ
 
ดาวน์โหลด
Read more

papon Comments 17 ก.ย. 2014 Hits:20

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ครั้งที่ 2)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอลงประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2)
ตามระเบียบของสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 17 - 22 กันยายน 2557
ดาวน์โหลด
Read more

papon Comments 17 ก.ย. 2014 Hits:15

ราคากลางจัดจ้างตัดชุดแต่งกายสำหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างตัดชุดแต่งกายสำหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10  โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด
ราคากลาง

Read more

papon Comments 12 ก.ย. 2014 Hits:27

ราคากลางจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์  โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด
ราคากลาง

Read more

papon Comments 12 ก.ย. 2014 Hits:21

ราคากลางจัดจ้างตัดชุดแต่งกายสำหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษ

ราคากลางจัดจ้างตัดชุดแต่งกายสำหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างตัดชุดแต่งกายสำหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10  โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด
ราคากลาง

Read more

krankan Comments 12 ก.ย. 2014 Hits:16

ราคากลางจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ

ราคากลางจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์  โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด
ราคากลาง

Read more

krankan Comments 12 ก.ย. 2014 Hits:22

ราคากลางจัดจ้างขนส่งลังเครื่องมือไปและกลับงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดจ้างขนส่งลังเครื่องมือไปและกลับงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments 11 ก.ย. 2014 Hits:17

ราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 (World Skills ASEAN Hanoi 2014) โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 (World Skills ASEAN Hanoi 2014) โดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments 10 ก.ย. 2014 Hits:21

สอบราคาซื้อวัสดุ

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุ ในวงเงิน 363,500 บาท กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 22 กันยายน 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 09 ก.ย. 2014 Hits:33

สอบราคาจ้างทําของที่ระลึก

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทําของที่ระลึก ในวงเงิน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 17 กันยายน 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 05 ก.ย. 2014 Hits:62

สอบราคาจัดจ้างดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ในวงเงิน 1,941,900 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 17 กันยายน 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 03 ก.ย. 2014 Hits:75

ประกาศ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา

ประกาศ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา 1.บริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม 2.บริการรักษาความปลอดภัย 3.บริการรักษาความสะอาด

เอกสารดาวน์โหลด

1.บริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

2.บริการรักษาความปลอดภัย

3.บริการรักษาความสะอาด

Read more

krankan Comments 03 ก.ย. 2014 Hits:47

สอบราคาซื้อกระเป๋าเดินทางสำหรับเยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10

สอบราคาซื้อกระเป๋าเดินทางสำหรับเยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกระเป๋าเดินทางสำหรับเยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ในวงเงิน 147,000 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557 กำหนดเปิดซองวันที่ 15 กันยายน 2557  ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

krankan Comments 02 ก.ย. 2014 Hits:68

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหาร อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหาร อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอลงประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2)

ตามระเบียบของสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2557

ดาวน์โหลด

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

แบบสรุปรายการ กรอบรายการ คุณลักษณะครุภัณฑ์และราคา (1)

แบบสรุปรายการ กรอบรายการ คุณลักษณะครุภัณฑ์และราคา (2)

ราคากลาง

Read more

krankan Comments 01 ก.ย. 2014 Hits:46

ข่าวประกาศ
Prev Next Page:

มาตราการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตราการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

เอกสารดาวน์โหลด

Read more

krankan Comments 29 ส.ค. 2014 Hits:63

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ

การเสนอข้อคิดเห็น และเสนอแนะมาตรการรองรับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

Comments 04 ม.ค. 2013 Hits:4290

ตราฉลองพระชันษา
ป้ายโฆษณา
อธิบดีกรม
ป้ายโฆษณา
เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์