หน้าแรก > ผลการดำเนินงาน
Share
ผลการดำเนินงาน
 

ชื่อ ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) 2559
วันที่บันทึกข้อมูล : 13/09/2559
โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ
วันที่บันทึกข้อมูล : 29/03/2559
โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
วันที่บันทึกข้อมูล : 29/03/2559
ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันที่บันทึกข้อมูล : 29/03/2559
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ