หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
หนังสือเวียนกองวิเทศสัมพันธ์ excel2010 โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ 101 73 22/01/2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเวียนกองวิเทศสัมพันธ์ pdf รายงานนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุในต่างประเทศ 134 99 13/09/2561 ดาวน์โหลด
ชื่อภาษาอังกฤษ folder Presentation 37 0 14/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง (ภาษาอังกฤษ) folder ภารกิจหน่วยงานส่วนกลาง 555 547 13/09/2559 13/09/2559 ดาวน์โหลด
ทุนฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับครูฝึกฝีมือแรงงาน folder ทุนฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับครูฝึกฝีมือแรงงาน 1705 1690 11/08/2559 11/08/2559 ดาวน์โหลด
คำขออาสาสมัครญี่ปุ่น folder แบบฟอร์มขอผู้เชียวชาญญี่ปุ่น 134 127 29/06/2559 ดาวน์โหลด
คำขออาสาสมัครญี่ปุ่น folder คำขออาสาสมัครญี่ปุ่น 563 558 27/06/2559 ดาวน์โหลด
การทำหนังสือเดินทางราชการ jpg การยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางราชการ 432 417 06/06/2559 ดาวน์โหลด
8. ตม.7, ตม.47, ตม.8, ตม.86, ตม.87 folder เอกสารสำหรับคนต่างด้าว 361 356 19/05/2559 ดาวน์โหลด
7. แบบฟอร์มรายงานผลการอบรม/เรียน/ศึกษาภาษาอังกฤษที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ folder แบบฟอร์มรายงานผลการอบรม/เรียน/ศึกษาภาษาอังกฤษ 176 171 28/03/2559 ดาวน์โหลด
6. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 folder รายงานพิเศษ เรื่องรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อกระทรวงแรงงาน 168 160 05/02/2559 ดาวน์โหลด
6. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 pdf รายงานพิเศษ เรื่องคนไทยกลัวภาษาอังกฤษ 252 244 05/02/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 23 รายการ