หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางพลาพร
นามสกุล :: รัตนปริคณน์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 29 มกราคม 2562
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 28 มกราคม 2561
ย้อนกลับ