ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางอัญชนา - เกษกานดา 1 พฤษภาคม 2552 - 31 มีนาคม 2554 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
นางธิดา - ไวเวหา 1 มีนาคม 2554 - 18 เมษายน 2554 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
นายพิพัฒน์ - สีตุ่น 19 เมษายน 2554 - 13 กันยายน 2554 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
นายเกรียงศักดิ์ - ศรีทิพโพธิ์ 14 กันยายน 2554 - 1 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
นางสาวชนิตร - วัชรีโยธิน 2 กรกฎาคม 2555 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
นางสาวสมลักษณ์ - สุวรรณพรหมา 18 กุมภาพันธ์ 2556 - 27 ตุลาคม 2556 ผู้ัอำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
นางพลาพร - รัตนปริคณน์ 29 มกราคม 2562 - 28 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
นางสาวพร้อมมงคล - วงศ์บุญฟู 29 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
 


รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ