ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์วุฒิบัตรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 20/04/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 195/2563
ว้นที่ข่าว : 20/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 20/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อโปรแกรมประชุมทางไกลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/04/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 194/2563
ว้นที่ข่าว : 17/04/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 193/2563
ว้นที่ข่าว : 17/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมทาสีโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/04/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 191/2563
ว้นที่ข่าว : 17/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/04/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการออกเอกสารดิจิทัล
ว้นที่ข่าว : 17/04/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 192/2563
ว้นที่ข่าว : 17/04/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างจัดทำแผนบริหารกำลังคนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
ว้นที่ข่าว : 16/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 16/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตสื่อการฝึกประเภทวีดิทัศน์ จำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 16/04/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 190/2563
ว้นที่ข่าว : 16/04/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 189/2563
ว้นที่ข่าว : 15/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำตรายางจำนวน 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/04/2563
รายการที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 3,099 รายการ