ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 212/2563
ว้นที่ข่าว : 08/05/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 08/05/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 211/2563
ว้นที่ข่าว : 07/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 07/05/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 210/2563
ว้นที่ข่าว : 07/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 938 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 07/05/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 209/2563
ว้นที่ข่าว : 07/05/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 07/05/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 208/2563
ว้นที่ข่าว : 05/05/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตสารคดีเชิงข่าว กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 05/05/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างผลิตสื่อการฝึกประเภทวีดิทัศน์
ว้นที่ข่าว : 05/05/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 207/2563
ว้นที่ข่าว : 01/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/05/2563
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์รองรับการดำเนินงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์
ว้นที่ข่าว : 30/04/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 206/2563
ว้นที่ข่าว : 29/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/04/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 205/2563
ว้นที่ข่าว : 29/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๔ มาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/04/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 204/2563
ว้นที่ข่าว : 28/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 28/04/2563
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 3,099 รายการ