ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งจ้างเลขที่ 219/2563
ว้นที่ข่าว : 20/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 20/05/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 218/2563
ว้นที่ข่าว : 19/05/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/05/2563
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 18/05/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 216/2563
ว้นที่ข่าว : 18/05/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 217/2563
ว้นที่ข่าว : 18/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขานักออกแบบและพัฒนาระบบไอโอที (IoT) ระดับ ๒ และระดับ ๓
ว้นที่ข่าว : 18/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮย 6396 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 18/05/2563
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์รองรับการดำเนินงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างพิมพ์หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 215/2563
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 214/2563
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงคลังข้อมูล
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุม่านม้วนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์รองรับการดำเนินงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 213/2563
ว้นที่ข่าว : 13/05/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 13/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 80,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 13/05/2563
รายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 3,099 รายการ