ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งซื้อเลขที่ 229/2563
ว้นที่ข่าว : 26/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 26/05/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 228/2563
ว้นที่ข่าว : 25/05/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 25/05/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 227/2563
ว้นที่ข่าว : 25/05/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 25/05/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 226/2563
ว้นที่ข่าว : 25/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 25/05/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 225/2563
ว้นที่ข่าว : 25/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างซ่อมเครื่องจักรกล CNC ระดับ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 25/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1371 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/05/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 223/2563
ว้นที่ข่าว : 22/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 22/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/05/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 222/2563
ว้นที่ข่าว : 22/05/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 224/2563
ว้นที่ข่าว : 22/05/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 221/2563
ว้นที่ข่าว : 21/05/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 220/2563
ว้นที่ข่าว : 21/05/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/05/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,099 รายการ