ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายเดือน (Phase 4)
ว้นที่ข่าว : 05/03/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม
ว้นที่ข่าว : 05/03/2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 101/2564
ว้นที่ข่าว : 05/03/2564
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 05/03/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สัญญาเลขที่ 022/2564 ครั้งที่ 1
ว้นที่ข่าว : 05/03/2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 100/2564
ว้นที่ข่าว : 05/03/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง ๖ ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 05/03/2564
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในงานจ้างทำตรายาง จำนวน 22 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 05/03/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 99/2564
ว้นที่ข่าว : 04/03/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบปกและถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/03/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 97/2564
ว้นที่ข่าว : 04/03/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 250 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/03/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2564
ว้นที่ข่าว : 04/03/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 600 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/03/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 03/03/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 96/2564
ว้นที่ข่าว : 02/03/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ และหน่วยงานผู้สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 02/03/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายเดือน (Phase 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/03/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ว้นที่ข่าว : 01/03/2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 95/2564
ว้นที่ข่าว : 25/02/2564
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,739 รายการ