ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2564
ว้นที่ข่าว : 04/12/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/12/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2564
ว้นที่ข่าว : 04/12/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/12/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/12/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2564
ว้นที่ข่าว : 04/12/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2564
ว้นที่ข่าว : 04/12/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/12/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/12/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมพื้นห้องอธิบดี ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/12/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2564
ว้นที่ข่าว : 02/12/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 600 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 02/12/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2564
ว้นที่ข่าว : 02/12/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเดินระบบน้ำประปาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ณ ห้องแม่บ้าน บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 02/12/2563
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (EXTERNAL STORAGE) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 01/12/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว เกี่ยวกับภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2564
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2564
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,580 รายการ