ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ว้นที่ข่าว : 28/09/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 25/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ว้นที่ข่าว : 25/09/2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 25/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับ ธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ว้นที่ข่าว : 25/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างซ่อมแซมอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 25/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/09/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 365/2563
ว้นที่ข่าว : 24/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมและคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 จำนวน 5 สาขา
ว้นที่ข่าว : 23/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/09/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม
ว้นที่ข่าว : 23/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 22/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 21/09/2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 21/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/09/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,488 รายการ