ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งจ้างเลขที่ 78/2564
ว้นที่ข่าว : 27/01/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมจอภาพ LED ขนาด ๑,๒๕๐ x ๒,๕๐๐ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 27/01/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2564
ว้นที่ข่าว : 27/01/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 27/01/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) สัญญาเลขที่ 051/2563 ครั้งที่ 1
ว้นที่ข่าว : 26/01/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2564
ว้นที่ข่าว : 26/01/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 26/01/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2564
ว้นที่ข่าว : 25/01/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 25/01/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/2564
ว้นที่ข่าว : 25/01/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน 2 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 25/01/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2564
ว้นที่ข่าว : 25/01/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 25/01/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2564
ว้นที่ข่าว : 22/01/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/01/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2564
ว้นที่ข่าว : 22/01/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2564
ว้นที่ข่าว : 22/01/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/01/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/01/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ว้นที่ข่าว : 21/01/2564
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,680 รายการ