ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างกั้นห้องสำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์และเอกสาร ณ บริเวณที่จอดรถชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 09/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ว้นที่ข่าว : 08/04/2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่141/2564
ว้นที่ข่าว : 08/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในงานจ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 08/04/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 138/2564
ว้นที่ข่าว : 08/04/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 140/2564
ว้นที่ข่าว : 08/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 08/04/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 139/2564
ว้นที่ข่าว : 08/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ กลุ่มสาขาอาชีพหัตถกรรม (Craft) สาขาสานตะกร้า (Basket Making) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 08/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 08/04/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 135/2564
ว้นที่ข่าว : 07/04/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 136/2564
ว้นที่ข่าว : 07/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อตลับชุดดรัมและหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 07/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับแอพพริเคชั่น HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 07/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 07/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
ว้นที่ข่าว : 07/04/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/2564
ว้นที่ข่าว : 07/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 07/04/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 137/2564
ว้นที่ข่าว : 07/04/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2564
ว้นที่ข่าว : 05/04/2564
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,841 รายการ