ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
ว้นที่ข่าว : 28/10/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2564
ว้นที่ข่าว : 22/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กบ 1376 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/10/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2564
ว้นที่ข่าว : 22/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/10/2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ว้นที่ข่าว : 16/10/2563
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 86 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 15/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2564
ว้นที่ข่าว : 14/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 09/10/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2564
ว้นที่ข่าว : 09/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 08/10/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564
ว้นที่ข่าว : 08/10/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/09/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/09/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/09/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/09/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ว้นที่ข่าว : 28/09/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 25/09/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,504 รายการ