ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2563
ว้นที่ข่าว : 12/11/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 12/11/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2563
ว้นที่ข่าว : 12/11/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 12/11/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 12/11/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อประกันอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 12/11/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 11/11/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2563
ว้นที่ข่าว : 11/11/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2563
ว้นที่ข่าว : 08/11/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 08/11/2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 21/2563
ว้นที่ข่าว : 08/11/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 08/11/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนมีนาคม 2563
ว้นที่ข่าว : 08/11/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 07/11/2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 20/2563
ว้นที่ข่าว : 07/11/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/11/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2563
ว้นที่ข่าว : 06/11/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2563
ว้นที่ข่าว : 01/11/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อดรัม จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/11/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างขนส่งลังเครื่องมือไปและกลับงานแข่งขันฝีมืออแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ครั้งที่ 2
ว้นที่ข่าว : 01/11/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,613 รายการ