ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งซื้อเลขที่ 180/2563
ว้นที่ข่าว : 03/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตร จำนวน 49 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 03/04/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่)
ว้นที่ข่าว : 02/04/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
ว้นที่ข่าว : 02/04/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 02/04/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 178/2563
ว้นที่ข่าว : 02/04/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 179/2563
ว้นที่ข่าว : 02/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 02/04/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
ว้นที่ข่าว : 02/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 02/04/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 177/2563
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 176/2563
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 174/2563
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 175/2563
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนเมษายน 2563 - เดือนกันยายน 2563
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการออกเอกสารดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 30/03/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,975 รายการ