ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งจ้างเลขที่ 474/2562
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กบ 1376 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 475/2562
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 25 และ 28 สิงหาคม 2562 รวม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์ ระดับ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 473/2562
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2562 รวม 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 472/2562
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทางสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 469/2562
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 470/2562
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่467/2562
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
ประกาศ ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 466/2562
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดเก็บเอกสารผลงานวิชาการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 228 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,409 รายการ