ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม จ้างจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
ว้นที่ข่าว : 06/05/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง ๖ ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 05/05/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 157/2564
ว้นที่ข่าว : 05/05/2564
ประกาศผลได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 05/05/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายเดือน (Phase 4)
ว้นที่ข่าว : 30/04/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 155/2564
ว้นที่ข่าว : 30/04/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 156/2564
ว้นที่ข่าว : 30/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประดับตกแต่งอาคารสถานที่เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเช่าสถานที่จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ว้นที่ข่าว : 30/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/04/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)
ว้นที่ข่าว : 30/04/2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 153/2564
ว้นที่ข่าว : 29/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/04/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 154/2564
ว้นที่ข่าว : 29/04/2564
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 28/04/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/2564
ว้นที่ข่าว : 27/04/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 27/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ว้นที่ข่าว : 27/04/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างกั้นห้องสำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์และเอกสาร ณ บริเวณที่จอดรถชั้น 1 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/04/2564
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,887 รายการ