ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 178/2564
ว้นที่ข่าว : 14/06/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก
ว้นที่ข่าว : 14/06/2564
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในงานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/06/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 179/2564
ว้นที่ข่าว : 14/06/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อม่านม้วนพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/06/2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 180/2564
ว้นที่ข่าว : 14/06/2564
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/06/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 177/2564
ว้นที่ข่าว : 14/06/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/06/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 176/2564
ว้นที่ข่าว : 11/06/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบปกและถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 11/06/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ รมฐ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 10/06/2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 175/2564
ว้นที่ข่าว : 10/06/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 174/2564
ว้นที่ข่าว : 09/06/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 09/06/2564
ประกาศราคากลาง
ว้นที่ข่าว : 08/06/2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดเก็บเอกสารผลงานวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 08/06/2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 172/2564
ว้นที่ข่าว : 08/06/2564
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 08/06/2564
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างพัฒนาระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 08/06/2564
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,946 รายการ