ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 03/02/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2563
ว้นที่ข่าว : 31/01/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 31/01/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 108/2563
ว้นที่ข่าว : 31/01/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 116 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 31/01/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 107/2563
ว้นที่ข่าว : 31/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 31/01/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 31/01/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญขอสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
ว้นที่ข่าว : 30/01/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2563
ว้นที่ข่าว : 30/01/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 105/2563
ว้นที่ข่าว : 30/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำป้ายไวนิลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/01/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 106/2563
ว้นที่ข่าว : 30/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/01/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/01/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 103/2563
ว้นที่ข่าว : 29/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/01/2563
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 28/01/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 102/2563
ว้นที่ข่าว : 28/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบปกและถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ จำนวน 3 สายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 28/01/2563
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 2,843 รายการ