ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 26/11/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2564
ว้นที่ข่าว : 26/11/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อโปรแกรมประชุมทางไกลพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2564
ว้นที่ข่าว : 24/11/2563
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2564
ว้นที่ข่าว : 24/11/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สัญญาเลขที่ 084/2563 ครั้งที่ 1
ว้นที่ข่าว : 24/11/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2564
ว้นที่ข่าว : 23/11/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2564
ว้นที่ข่าว : 23/11/2563
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/11/2563
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/11/2563
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/11/2563
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกงานซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2564
ว้นที่ข่าว : 23/11/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2564
ว้นที่ข่าว : 23/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2564
ว้นที่ข่าว : 23/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2564
ว้นที่ข่าว : 16/11/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 16/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2564
ว้นที่ข่าว : 13/11/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,558 รายการ