ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งซื้อเลขที่ 245/2563
ว้นที่ข่าว : 04/06/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 244/2563
ว้นที่ข่าว : 04/06/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 940 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/06/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/06/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 250 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/06/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 242/2563
ว้นที่ข่าว : 02/06/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมห้องรองอธิบดี และห้องปฏิบัติงานเลขานุการรองอธิบดี (นายชาคริตย์ เดชา) ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 02/06/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 02/06/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 241/2563
ว้นที่ข่าว : 02/06/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 02/06/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 240/2563
ว้นที่ข่าว : 02/06/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อชุดไฟสตูดิโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 02/06/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 239/2563
ว้นที่ข่าว : 01/06/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 420 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/06/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสปอตโฆษณากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/06/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 238/2563
ว้นที่ข่าว : 29/05/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประดับและตกแต่งสถานที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/05/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 236/2563
ว้นที่ข่าว : 29/05/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/05/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮย 2325 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/05/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,134 รายการ