ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
ว้นที่ข่าว : 02/04/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 177/2563
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 176/2563
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 174/2563
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 175/2563
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนเมษายน 2563 - เดือนกันยายน 2563
ว้นที่ข่าว : 01/04/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการออกเอกสารดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 30/03/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/03/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 173/2563
ว้นที่ข่าว : 30/03/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 27/03/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 172/2563
ว้นที่ข่าว : 27/03/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 27/03/2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 27/03/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 27/03/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2563
ว้นที่ข่าว : 27/03/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ PROXITANE 15 : 10 จำนวน 1 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 27/03/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,966 รายการ