ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมหารือกับคณะวิจัย JRI
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหารือการพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์กับบริษัท ดีทูแอล แคนาดา
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหารือด้านแรงงานร่วมกับคณะวิจัย Japan Labor Pen Club ประเทศญี่ปุ่น
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
คณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประเทศมองโกเลียเข้าศึกษาดูงาน
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
IM Japan เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี และขอบคุณ
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
ฝึกอบรมการจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ว้นที่ข่าว : 11/11/2562
ประชุมดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรสตรีในสาขา STEM
ว้นที่ข่าว : 30/10/2562
กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
สรุปข้อมูลโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา)
ว้นที่ข่าว : 20/09/2561
การเข้าศึกษาดูงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแห่งสาธารณรัฐฟิจิและคณะ
ว้นที่ข่าว : 15/06/2561
โครงการ เอพีโอ ด้านการเพิ่มผลผลิตภาครัฐ
ว้นที่ข่าว : 25/04/2561
ทุนอิสราเอล หลักสูตร Leadership for Civil Society Activism
ว้นที่ข่าว : 10/04/2561
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
ว้นที่ข่าว : 01/04/2561
สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ว้นที่ข่าว : 15/03/2561
ทุนการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Social Cohesion and Racial Harmony 4-8 มิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 14/03/2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum" 1-4 เมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 14/03/2561
ทุนการศึกษาโครงการเอพีโอ สำหรับภาคอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 14/03/2561
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
ทุนการศึกษา Mekong Institute Young Scholars Program
ว้นที่ข่าว : 07/02/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 151 รายการ