ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
สรุปข้อมูลโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา)
ว้นที่ข่าว : 20/09/2561
การเข้าศึกษาดูงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแห่งสาธารณรัฐฟิจิและคณะ
ว้นที่ข่าว : 15/06/2561
โครงการ เอพีโอ ด้านการเพิ่มผลผลิตภาครัฐ
ว้นที่ข่าว : 25/04/2561
ทุนอิสราเอล หลักสูตร Leadership for Civil Society Activism
ว้นที่ข่าว : 10/04/2561
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
ว้นที่ข่าว : 01/04/2561
สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ว้นที่ข่าว : 15/03/2561
ทุนการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Social Cohesion and Racial Harmony 4-8 มิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 14/03/2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum" 1-4 เมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 14/03/2561
ทุนการศึกษาโครงการเอพีโอ สำหรับภาคอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 14/03/2561
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
ทุนการศึกษา Mekong Institute Young Scholars Program
ว้นที่ข่าว : 07/02/2561
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ด้านการเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ
ว้นที่ข่าว : 12/01/2561
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ด้านการเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ
ว้นที่ข่าว : 12/01/2561
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
ว้นที่ข่าว : 12/07/2560
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ) ด้านการเพิ่มผลผลิตในภาครัฐ
ว้นที่ข่าว : 11/07/2560
การดำเนินงานตามกรอบ IMT - GT และไทย - มาเลเซีย
ว้นที่ข่าว : 01/06/2560
แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป
ว้นที่ข่าว : 09/05/2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ว้นที่ข่าว : 11/04/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 144 รายการ