ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
รับสมัครที่ปรึกษาประจำโครงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์อาเซียน
ว้นที่ข่าว : 01/07/2563
JETRO เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 10/06/2563
ประชุมหารือแนวทางและวิธีการในการยอมรับหนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมคนครัวบนเรือ
ว้นที่ข่าว : 10/06/2563
โครงการสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย
ว้นที่ข่าว : 10/06/2563
ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในของกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ว้นที่ข่าว : 02/04/2563
คณะผู้แทนเดนมาร์กเข้าศึกษาดูงานการฝึกอบรมและการทดสอบสาขาผู้ประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 12/03/2563
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหารือร่วมกับ ILO
ว้นที่ข่าว : 25/02/2563
ฝึกอบรมการจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ว้นที่ข่าว : 17/02/2563
ผู้แทน GIZ เข้าพบอธิบดี กพร. เพื่อสวัสดีปีใหม่และรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ RAC NAMA
ว้นที่ข่าว : 17/02/2563
องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) อวยพรปีใหม่แก่อธิบดี กพร.
ว้นที่ข่าว : 26/12/2562
กพร. ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การส่งเสริมร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น
ว้นที่ข่าว : 26/12/2562
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมหารือกับคณะวิจัย JRI
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหารือการพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์กับบริษัท ดีทูแอล แคนาดา
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหารือด้านแรงงานร่วมกับคณะวิจัย Japan Labor Pen Club ประเทศญี่ปุ่น
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
คณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประเทศมองโกเลียเข้าศึกษาดูงาน
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
IM Japan เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี และขอบคุณ
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
ฝึกอบรมการจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ว้นที่ข่าว : 11/11/2562
ประชุมดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรสตรีในสาขา STEM
ว้นที่ข่าว : 30/10/2562
กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
สรุปข้อมูลโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา)
ว้นที่ข่าว : 20/09/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 162 รายการ