หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นขอเข้าหารือและสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง
 
หัวข้อเรื่อง ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นขอเข้าหารือและสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง
รายละเอียด

ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นขอเข้าหารือและสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
5 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
5 มีนาคม 2559