หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การประชุมคณะทำงานร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 
หัวข้อเรื่อง การประชุมคณะทำงานร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
รายละเอียด

การประชุมคณะทำงานร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Sub-committee on Enhancement of Business Environment) ครั้งที่ 6 ภายใต้ความตกลง JTEPA 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
3 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
3 มีนาคม 2559