หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ ๑

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ ๑


ว้นที่ข่าว : 22/05/2563
ไฟล์แนบ ::ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด