หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คณะผู้แทนเดนมาร์กเข้าศึกษาดูงานการฝึกอบรมและการทดสอบสาขาผู้ประกอบอาหารไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานการจัดหางานและการบูรณาการระหว่างประเทศ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านการฝึกอบรมและการทดสอบฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครัววันดี ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบในการพิจารณาออกใบอนุญาตการทำงานให้แก่พ่อครัวแม่ครัวไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงาน ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์กต่อไป


ว้นที่ข่าว : 12/03/2563