หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหารือร่วมกับ ILO

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และรายงานความคืบหน้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 25/02/2563