หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผู้แทน GIZ เข้าพบอธิบดี กพร. เพื่อสวัสดีปีใหม่และรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ RAC NAMA

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น. ผู้แทนขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการจัดฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น (RAC NAMA)


ว้นที่ข่าว : 17/02/2563