หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ฝึกอบรมการจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นางสาวพร้อมมงคล วงศ์บุญฟู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมการจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมขยายผลให้แก่ผู้ประกอบการ และช่างซ่อม/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการ RAC NAMA โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ GIZ


ว้นที่ข่าว : 11/11/2562