หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรสตรีในสาขา STEM

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรสตรีในสาขา STEM ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในการช่วยยกระดับศักยภาพของสตรี สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหาตำแหน่งงานในสาขา STEM ภาคอุตสาหกรรม ในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ ผลการดำเนินโครงการในจังหวัดนครราชสีมา และมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการในจังหวัดสมุทรปราการ และชลบุรี เช่น ช่วงเวลาการดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรการฝึกอบรม วิทยากร เป็นต้น ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 30/10/2562