หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การเข้าศึกษาดูงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแห่งสาธารณรัฐฟิจิและคณะ

fiji study visit ฟิจิ ศึกษาดูงาน แบร์ริ่ง เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภาพแรงงาน producutivity

...
...
...
...
...
...

ฯพณฯ นายโจน อูซามาเตะ  (H.E. Jone Usamate) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแห่งสาธารณรัฐฟิจิและคณะ เข้ารับฟังการบรรยายประเด็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท แบร์ริ่ง เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561


ว้นที่ข่าว : 15/06/2561