หน้าแรก > ผลการดำเนินงาน
Share
ผลการดำเนินงาน
 

ชื่อ ผลการดำเนินงาน
การดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
วันที่บันทึกข้อมูล : 21/06/2562
การจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึกข้อมูล : 19/06/2562
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 19/06/2562
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึกข้อมูล : 19/06/2562
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ