ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
ฝึกอบรมและพัฒนา จำนวนดาวน์โหลด
การจัดทำรายงานผลการฝึกอบรม
998
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
บริหารอัตรากำลัง จำนวนดาวน์โหลด
เกณฑ์การพัฒนาข้าราชการ ระหว่างการทดลองราชการ
167
การเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ
329
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
วินัยและการรักษาวินัย จำนวนดาวน์โหลด
การให้คุณให้โทษ - กรณีเรี่ยไร
301
การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
306
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
ทั่วไป จำนวนดาวน์โหลด
สถิติการร้องทุกข์ร้องเรียน
228
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
230
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
สิทธิประโยชน์ จำนวนดาวน์โหลด
เกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ
117
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
65
สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
2326
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ