ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
ฝึกอบรมและพัฒนา จำนวนดาวน์โหลด
การจัดทำรายงานผลการฝึกอบรม
972
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
บริหารอัตรากำลัง จำนวนดาวน์โหลด
เกณฑ์การพัฒนาข้าราชการ ระหว่างการทดลองราชการ
149
การเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ
323
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
วินัยและการรักษาวินัย จำนวนดาวน์โหลด
การให้คุณให้โทษ - กรณีเรี่ยไร
77
การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
294
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
ทั่วไป จำนวนดาวน์โหลด
สถิติการร้องทุกข์ร้องเรียน
36
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
228
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
สิทธิประโยชน์ จำนวนดาวน์โหลด
เกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ
101
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
61
สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
2291
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ