หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2 1 18/06/2562 18/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2560-2564 19 8 12/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf โครงสร้างและภารกิจการแบ่งหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 13 12/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี folder รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561 9 3 12/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 0 10/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 0 10/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 1477 826 22/07/2559 22/07/2559 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน pdf ขั้นตอนการลาไปต่างประเทศ 1182 1175 01/04/2559 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน pdf ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 1404 1398 01/04/2559 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน pdf ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ 310 303 01/04/2559 01/04/2559 ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด pdf หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (สำหรับข้าราชการผู้ต้องการแก้ไขหนังสือฉบับเดิม) 218 211 30/03/2559 30/03/2559 ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด pdf หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 1 (สำหรับข้าราชการผู้แสดงเจตนาครั้งแรก) 151 145 30/03/2559 30/03/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 13 รายการ