หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2560 - 2564 49 23 27/05/2563 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน folder ชื่อหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 52 แห่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 200 164 31/07/2562 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน folder ชื่อหน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 แห่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 129 91 31/07/2562 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน folder ชื่อหน่วยงานส่วนกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 122 84 31/07/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf อักษรย่อหน่วยงาน ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 763 438 31/07/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 827/2562 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 181 130 20/06/2562 21/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100 63 18/06/2562 18/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2560-2564 175 116 12/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf โครงสร้างและภารกิจการแบ่งหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 172 122 12/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี folder รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561 94 53 12/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 2343 1173 22/07/2559 22/07/2559 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน pdf ขั้นตอนการลาไปต่างประเทศ 1310 1300 01/04/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 17 รายการ