หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 1408 786 22/07/2559 22/07/2559 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน pdf ขั้นตอนการลาไปต่างประเทศ 1150 1143 01/04/2559 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน pdf ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 1390 1384 01/04/2559 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน pdf ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ 300 293 01/04/2559 01/04/2559 ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด pdf หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (สำหรับข้าราชการผู้ต้องการแก้ไขหนังสือฉบับเดิม) 209 202 30/03/2559 30/03/2559 ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด pdf หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 1 (สำหรับข้าราชการผู้แสดงเจตนาครั้งแรก) 140 135 30/03/2559 30/03/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการปรับระดับชั้นครูฝึกฝีมือแรงงาน พนักงานพิมพ์ พนักงานทั่วไป คนสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัย pdf แบบฟอร์มตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตำแหน่งคนสวน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ1 เป็นระดับ บ2 653 647 24/02/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ