หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
บริการของหน่วยงาน folder ชื่อหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 52 แห่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 21 31/07/2562 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน folder ชื่อหน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 แห่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 15 31/07/2562 ดาวน์โหลด
บริการของหน่วยงาน folder ชื่อหน่วยงานส่วนกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 22 31/07/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf อักษรย่อหน่วยงาน ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 84 52 31/07/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 827/2562 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 78 55 20/06/2562 21/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 29 17 18/06/2562 18/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2560-2564 98 69 12/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf โครงสร้างและภารกิจการแบ่งหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 93 67 12/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี folder รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561 34 18 12/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 21 0 10/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 16 0 10/06/2562 ดาวน์โหลด
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจำปี pdf แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 1660 915 22/07/2559 22/07/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 18 รายการ