หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางพลาพร
นามสกุล :: รัตนปริคณน์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 22 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 24 กันยายน 2563
ย้อนกลับ