หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายเฉลิมพงษ์
นามสกุล :: บุญรอด
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 25 มกราคม 2559
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 5 มกราคม 2561
ย้อนกลับ