หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางสาวรุจน์จิณี
นามสกุล :: สุภวิรีย์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 5 มกราคม 2559
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 พฤศจิกายน 2558
ย้อนกลับ