ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางวีณา - ภควงศ์ 1 มิถุนายน 2536 - 13 ธันวาคม 2536 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายสันโดษ - เต็มแสวงเลิศ 14 ธันวาคม 2536 - 5 กุมภาพันธ์ 2541 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางทิพาพร - วีระพัฒน์ 6 กุมภาพันธ์ 2541 - 30 มกราคม 2546 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายสันติพงศ์ - สนธิ 31 มกราคม 2546 - 12 พฤษภาคม 2547 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายนพดล - รอดเรืองเดช 13 พฤษภาคม 2547 - 1 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางพจนันท์ - ทองวัฒน์ 2 พฤศจิกายน 2547 - 29 กันยายน 2551 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสุกันดา - ครุธปิยะ 30 กันยายน 2551 - 2 มีนาคม 2552 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางจริยาพร - สุวรรณมงคล 26 มีนาคม 2558 - 24 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายชาคริตย์ - เดชา 25 มิถุนายน 2558 - 4 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวรุจน์จิณี - สุภวิรีย์ 5 มกราคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายเฉลิมพงษ์ - บุญรอด 25 มกราคม 2559 - 5 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นางพลาพร - รัตนปริคณน์ 22 มิถุนายน 2563 - 24 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นายอนุกูล - นำหน้าวงษ์สุข 25 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
 


รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ