หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปประจำการในต่างประเทศของกระทรวงแรงงาน ปี 2559
 
หัวข้อเรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปประจำการในต่างประเทศของกระทรวงแรงงาน ปี 2559
รายละเอียด
กองการเจ้าหน้าที่ ขอประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปประจำการในต่างประเทศของกระทรวงแรงงาน ปี 2559
ซึ่งดำเนินการทดสอบโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจที่จะเข้ารับการทดสอบดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียด ปฏิทินการสอบ และวิธีการสมัคร โดยตรง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 47007, 47009 และ 47037 หรือ Download รายละเอียดได้ที่ www.mfa.go.th/dvifa
 
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
1 กุมภาพันธ์ 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
1 กุมภาพันธ์ 2559