หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
หัวข้อเรื่อง รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายละเอียด

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
             กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

 


          ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในลำดับที่ 1 - 3 ของหน่วยที่ 1และลำดับที่ 1 ของหน่วยที่ 2 รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

 

 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
25 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
30 มีนาคม 2559