หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การแจ้งความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการ รอบที่ 1/2559
 
หัวข้อเรื่อง การแจ้งความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการ รอบที่ 1/2559
รายละเอียด
ข้าราชการทุกท่านสามารถเข้าไปแจ้งความประสงค์ขอย้ายในระบบ DPIS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2559
 
 

 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
1 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
25 มีนาคม 2559