หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
หัวข้อเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายละเอียด

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
7 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
11 มีนาคม 2559