หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สพร. 10 ลำปาง ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 95/2563

ข่าวฝึกอบรม

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง (สพร.10ลำปาง) ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 95/2563 จำนวน 9 สาขา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประสาน ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5435-6681-4 ต่อ 503 หรือ www.dsd.go.th/lampang หรือ facebook/lampangskill


ว้นที่ข่าว : 22/08/2562