หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง จัดฝึกอบรมโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

วันที่ 15 ส.ค.62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง จัดฝึกอบรมโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ฝึกสอนการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ โดยทำการฝึกระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562 ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  โดยมี นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว


ว้นที่ข่าว : 15/08/2562