หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก (สนพ.ตาก) เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2563

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก (สนพ.ตาก) เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2563

จำนวน 4 สาขาช่าง

1.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ หลักสูตร 4 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน

2.ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ หลักสูตร 4 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน

3.ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) หลักสูตร 2 เดือน ฝึกงาน 1 เดือน

4.ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม หลักสูตร 2 เดือน ฝึกงาน 1 เดือน

 *** รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการมารายงานตัวและสอบ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

กำหนดการเปิดฝึกอบรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก


ว้นที่ข่าว : 02/08/2562