หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.นครพนม เปิดฝึกช่างแอร์

ข่าวฝึกอบรม

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม (สนพ.นครพนม) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติที่ดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ติดต่อสมัครโดยตรงที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 19/4 ซ.สามัคคีสุขสันต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 


ว้นที่ข่าว : 05/07/2562