หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สพร.8 นครสวรรค์ เพิ่มทักษะให้กับสถานประกอบกิจการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ (สพร.8 นครสวรรค์) ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ให้กับสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถบรรทุก เพื่อยกระดับฝีมือ เพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ให้กับพนักงานของบริษัท จำนวน 20 คน ณ บริษัทเกษตรไทย อิขเตอร์ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ...


ว้นที่ข่าว : 28/06/2562