หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

--------------------------------
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 

ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2560 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ว้นที่ข่าว : 09/06/2560