หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รง 0403/ว0194 (ลว 23/ม.ค./2560) เรื่อง เผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

รง 0403/0194 ลงวันที่ 23/ม.ค./2560

 

เรื่อง เผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2560

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับเกียรจากท่านเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (นายสรรเสริญ พลเจียก) มาร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

รง 0403/ว0194 ลงวันที่ 23/ม.ค./2560
เรื่อง เผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2560
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับเกียรจากท่านเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (นายสรรเสริญ พลเจียก) มาร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

ว้นที่ข่าว : 24/01/2560
ไฟล์แนบ ::รง 0403-ว 0194 (ลว 23-มค-2560) ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1-2560 ดาวน์โหลด