หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0403/ว 14323 ลว. 14 ต.ค. 2559

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

จำนวนไฟล์แนบ (3) 

ไฟล์ 1หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0403 - ว 14323.pdf

ไฟล์ 2คำสั่ง กพร. เรื่อง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กพร.pdf

ไฟล์ 3คำสั่ง กพร. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ.pdf 

 


ว้นที่ข่าว : 18/10/2559