หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ คค 0801.2/2476 ลว 11 สิงหาคม 2559 แจ้งความประสงค์รับโอนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นความจำนงและหลักฐานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559

ว้นที่ข่าว : 30/08/2559
ไฟล์แนบ ::ไฟล์ 1 :การรับโอนข้าราชการสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.pdf ดาวน์โหลด