หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 0038 ลงวันที่่ 18 สิงหาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 0038 ลงวันที่่ 18 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

ว้นที่ข่าว : 30/08/2559
ไฟล์แนบ ::ไฟล์ 1 :หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403 ว 0038.pdf ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::ไฟล์ 2 :แบบฟอร์มข้อมูลประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ.pdf ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::ไฟล์ 3 :แบบฟอร์มข้อมุลประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์.pdf ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::ไฟล์ 4 :แบบฟอร์มข้อมูลประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร.pdf ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::ไฟล์ 5 :คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ.pdf ดาวน์โหลด