หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 5 2 05/04/2562 ดาวน์โหลด
รายงานการคำนวณต้นทุนผลิต pdf การคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 23 29/03/2562 ดาวน์โหลด
รายงานการคำนวณต้นทุนผลิต pdf ที่ รง 0402/ว03053 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 40 40 29/03/2562 29/03/2562 ดาวน์โหลด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี pdf ที่ รง 0402/ว02669 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 98 93 19/03/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 24 14 11/03/2562 ดาวน์โหลด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี pdf ที่ รง 0402/ว01605 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 320 309 14/02/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 48 36 12/02/2562 ดาวน์โหลด
รายงานการคำนวณต้นทุนผลิต pdf รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต 1883 1866 08/02/2562 14/02/2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลกิจกรรมย่อย pdf ที่ รง 0402/ว0111 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง ขอส่งข้อมูลกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ 2562 560 540 25/01/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศเจตจำนงสุจริต pdf ประกาศเจตจำนงสุจริต 96 76 22/01/2562 ดาวน์โหลด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี pdf ที่ รง 0402/ว00550 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใข้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 297 280 21/01/2562 23/01/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 65 43 14/01/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 585 รายการ