หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี pdf รง 0402/ว 10787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 66 54 20/11/2562 ดาวน์โหลด
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ pdf ที่ รง 0402/ว10933 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 17 20/11/2562 ดาวน์โหลด
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 16 10 12/11/2562 ดาวน์โหลด
การจัดทำคำของบประมาณ pdf รง 0402/ว 1347 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 193 184 11/11/2562 ดาวน์โหลด
แจ้งการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS pdf รง 0402/ว 1315 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS และขอให้จัดส่งรายงานการเงิน รายงานการกระทบยอดบัญชี และรายละเอียดประกอบบัญชีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 582 580 31/10/2562 01/11/2562 ดาวน์โหลด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี pdf รง 0402/ว09684 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 114 101 17/10/2562 ดาวน์โหลด
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ pdf ที่ รง 0402/ว 1176 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรืองการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 147 133 16/10/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 46 30 16/10/2562 ดาวน์โหลด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี pdf รง 0402/ว07571 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 244 218 21/08/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 52 34 13/08/2562 ดาวน์โหลด
ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ pdf ที่ รง 0402/ว0837 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 282 255 12/07/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 72 43 10/07/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 602 รายการ